Affärskoncept

Liljas Plast-Gruppen tillhandahåller tekniskt formgods, i plast, silikon, gummi och högpresterande polymerer efter kundens krav.

Med hög servicenivå, snabba beslutsvägar och en effektiv produktion är vi kundens långsiktiga utvecklingspartner.

Vårt koncept är att jobba med både volymplaster och tekniska material samt vara Din förlängda utvecklingsavdelning. I samråd med oss och expertisen hos materialleverantörer och verktygsmakare, lotsar vi Dig fram till den bästa lösningen.

Polymega ger kunden en hög servicenivå med snabba leveranser och effektiv produktion med hög automatisering.