Ida-Marie leder Polymega mot en hållbar framtid

För att säkerställa en hållbar produktion där både miljön gynnas och hög kvalitet eftersträvas tar Ida-Marie Wänberg steget framåt. Med bakgrund som maskinoperatör på Polymega i Lagan AB har hon nu rollen som Kvalitet och Miljöansvarig.

Ida-Marie Wänberg är en av dem som valt att komma tillbaka till Polymega i Lagan efter att ha studerat vidare. Redan 2012 påbörjade hon sin resa inom gruppen när hon började som maskinoperatör på Polymega i Lagan AB för att sedan 2014 lämna rollen för att studera produktionsutveckling vid yrkeshögskolan – Idé och resurscentrum i Ljungby. Intresset för teknik och produktion började redan på gymnasiet när hon valde att läsa träteknik på gymnasiet. Idag är hon tillbaka i Lagan för att axla den viktiga rollen som Kvalitet och Miljöansvarig.

I sin roll ansvarar Ida-Marie för att företaget håller sig uppdaterat kring de miljökrav, förordningar och kvalitetsstandarder som måste upprätthållas. Det innefattar att koordinera revisioner, hantera avfall och kemikalier, genomföra riskanalyser och mycket mer.

Hon vill få med hela företaget i arbetet med kvalité och miljö.

– En utmaning är att få alla att känna sig motiverade och inspirerade, då kvalité ibland kan kännas lite fyrkantigt, säger hon.

Varför Ida-Marie valde att komma tillbaka till gruppen beror främst på den familjära arbetsmiljön samt företagets positiva utveckling som hon är stolt över att få vara en del av. Hon betonar vikten av att ha en stödjande och utvecklande arbetsmiljö, något som hon anser att Polymega och Liljas Plast Group erbjuder.

– Jag har utvecklats jättemycket kunskapsmässigt inom kvalitet och jag lär mig nya saker hela tiden. Det bästa är helt klart att man kan vara sig själv med alla, det finns en varm familjär känsla i gruppen. Jag har fantastiska kollegor i Hillerstorp och Vansbro som jag jobbar tätt med i olika kvalitetsfrågor, säger hon.

Ida-Marie Wänberg är en mycket uppskattad medarbetare med hennes dedikation och professionalism. Hennes önskan att få vara med och se företaget växa och utvecklas i en hållbar riktning, samt hennes omtänksamhet och noggrannhet gör henne till en stark tillgång för Polymega och hela koncernen.

 

Ida-Marie på Polymega