• Vad vi gör?

Dubbelgjutning (2-K)

Samtliga företag i vår grupp, Polymega, Bobe Plastindustri, Liljas Plast samt Liljas Plastic har 2-K maskiner för innovativa produktionslösningar. 2-K eller sk. Dubbelgjutning utnyttjas allt mer för att skapa tilltalande, sofistikerade produkter.

Stor vikt läggs vid ytfinish och färger. Ofta är komponenten ett viktigt grafiskt element som tillsammans med övriga designdetaljer skapar en estetisk känsla.