• Vad gör vi?

 

 

Polymega förfogar över ca 30 formsprutor i varierande storlekar, samtliga maskiner är robotbestyckade och med anpassad kringutrustning för bästa effektivitet.

Tekniker som vi använder dagligen är etikettering i storvolym, IML, 2K och vi erbjuder montering.

Liljas Plast-Gruppen där Polymega ingår förfogar tillsammans över 150 formsprutor i varierande storlekar.