• Hur gör vi?

Kvalitet/Miljö

Polymega verkar för att ständigt förbättra kvalitét och miljö där kretsloppstänkande är drivande.

Genom ständig fokusering gentemot framtida generationer och lyhördhet gentemot omgivningens krav vill vi ta vårt ansvar för hållbar utveckling.

Polymega är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 140001:2015.

Hållbarhetsrapport Certifikat