Genom ständig fokusering gentemot framtida generationer och lyhördhet gentemot omgivningens krav vill vi ta vårt ansvar för hållbar utveckling.

Vi är certifierade enligt IWAY.

Polymega är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 140001:2015

1042-2 Polymega i Lagan AB sv (pdf)