Vårt koncept är att jobba med både volymplaster och tekniska material samt vara Din förlängda utvecklingsavdelning. I samråd med oss och expertisen hos materialleverantörer och verktygsmakare, lotsar vi Dig fram till den bästa lösningen.

Polymega ger kunden en hög servicenivå med snabba leveranser och effektiv produktion med hög automatisering.