liljas-plast-2015_06

Genom ständig fokusering gentemot framtida generationer och lyhördhet gentemot omgivningens krav vill vi ta vårt ansvar för hållbar utveckling.

Vi är certifierade enligt IWAY.

Polymega är certifierat enligt
ISO 9001:2008 och 14001:2004 (pdf)